WYSIWYG Web Builder
Adunarea si scaderea numerelor naturale                                                                        (pentru a va intoarce la pagina anterioara puteti alege din nou Clasa a V-a din butoanele de mai sus)
Adunarea numerelor naturale
Scaderea numerelor naturale