WYSIWYG Web Builder
Numere prime, numere compuse. Descompunere in factori primi                                        (pentru a va intoarce la pagina anterioara puteti alege din nou Clasa a V-a din butoanele de mai sus)
Descompunerea in factori primi a unor numere naturale