WYSIWYG Web Builder
C.m.m.d.c. si c.m.m.m.c.                                                                     (pentru a va intoarce la pagina anterioara puteti alege din nou Clasa a V-a din butoanele de mai sus)
Aflarea c.m.m.m.c.
Aflarea c.m.m.d.c.
Proprietate: produsul dintre c.m.m.d.c. si c.m.m.m.c. a doua numere naturale este egal cu produsul numerelor
Exercitiu: Aflati numerele naturale a,b stiind ca suma lor este 112 si ca c.m.m.d.c. al lor este 7.
Exercitiu: Aflati doua numere naturale a,b stiind ca diferenta lor este 12 si ca c.m.m.d.c. al lor este 6
Exercitiu: Sa se afle perechile de numere naturale care adunate dau 49 stiind ca c.m.m.d.c. al lor este 7
(!) Exercitiu: Care este cel mai mic numar natural care impartit pe rand la 2,5,7,9 da resturile 1,4,6 si respectiv 8 ?
(!) Exercitii cu nivel sporit de dificultate
(!) Exercitiu: Aflati cel mai mic numar natural care impartit la 12, 16 si 20 da de fiecare data acelasi rest si caturile nenule