WYSIWYG Web Builder
Marimi direct proportionale si invers proportionale                                                 (pentru a va intoarce la pagina anterioara puteti alege din nou Clasa a V-a din butoanele de mai sus)
Sir de rapoarte egale. Proportionalitate directa
Exercitiu Aflati trei numere naturale a,b,c stiind ca suma lor este 60 ca ele sunt direct proportionale cu 9,18,81
Exercitiu Aflati x,y,z stiind ca x+z=15 si ca x,y,z sunt direct proportionale cu 8,24,32