WYSIWYG Web Builder
Inaltimea in triunghi. Aria triunghiului                                                                                                  (pentru a va intoarce la pagina anterioara puteti alege Clasa a V-a din butoanele de sus)
Aria dreptunghiului, aria patratului.
Aria triunghiului dreptunghic, aria triunghiului (caz general).
Aria triunghiului dreptunghic: observatii. Aflarea inaltimii corespunzatoare ipotenuzei in triunghiul dreptunghic.
Problema Determinati: