WYSIWYG Web Builder
Ecuatii in R                                                                                                                                  (pentru a va intoarce la pagina anterioara puteti alege Clasa a V-a din butoanele de sus)
Rezolvarea unor ecuatii elementare in N
Rezolvarea unor ecuatii cu necunoscuta in paranteza, folosind metoda mersului invers si regula balantei
Exercitiu Rezolvati ecuatiile:
Exercitiu Rezolvati ecuatia:
Exercitiu Rezolvati ecuatiile: