WYSIWYG Web Builder
Probleme diverse de geometrie                                                                                 (pentru a va intoarce la pagina anterioara puteti alege Clasa a V-a din butoanele de sus)
Rezolvarea unei probleme de calcul de arii folosind formula lui Heron
Exercitiu (1) Un triunghi dreptunghic are aria de 210cm patrati si ipotenuza de 29cm. Aflati lungimile catetelor
Exercitiu (1) Trapezul ABCD cu AB || CD are AB = 32cm, BC = 17cm, CD = 4cm, AD = 25cm. Se cer:
a) calculati lungimea diagonalelor trapezului
b) calculati aria trapezului
problemele notate cu (1) prezinta nu nivel sporit de dificultate si necesita cunoasterea ecuatiei de gradul 2 (sfarsitul semestrului 2 al clasei a 8-a)