WYSIWYG Web Builder
A. Divizibilitate

1. Divizibilitatea cu 10,2,5,3,9. Divizibilitatea cu 4,25
2. Proprietati ale relatiei de divizibilitate
3. Numere prime, numere compuse. Descompunere in factori primi
4. C.m.m.d.c. si c.m.m.m.c.


B. Operatii cu numere rationale pozitive

1. Forme de scriere a numerelor rationale.
2. Adunarea si scaderea numerelor rationale pozitive. Aducere la numitor comun
3. Inmultirea si impartirea numerelor rationale pozitive.
4. Ridicarea la putere a numerelor rationale pozitive. Reguli de calcul cu puteri
5. Ordinea efectuarii operatiilor. Exercitii de calcul diverse cu numere rationale pozitive
6. Ecuatii. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor

C. Rapoarte si proportii

1. Raport. Procent
2. Proportii. Proprietatea fundamentala. Aflarea necunoscutei din proportie
3. Proportii derivate
4. Marimi direct proportionale si invers proportionale
5. Regula de trei simpla

D. Multimea numerelor intregi

1. Numar intreg. Opusul unui numar intreg. Valoarea absoluta a unui numar intreg
2. Adunarea si scaderea numerelor intregi
3. Inmultirea, impartirea si ridicarea la putere a numerelor intregi
4. Ordinea efectuarii operatiilor. Calcule diverse
5. Ecuatii, inecuatii, probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor (extinse pentru numere intregi)


E. Dreapta

1. Punct, dreapta, semidreapta, segment. Pozitii relative
2. Segment. Linie franta, poligon. Lungimea unui segment. Segmente congruente.
    Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct fata de un punct

F. Unghiuri

1. Unghi, definitie, elemente. Masura unui unghi: unghi ascutit, drept, obtuz. Unghiuri congruente
2. Unghiuri complementare, suplementare
3. Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi. Unghiuri opuse la varf. Unghiuri in jurul unui punct

G. Congruenta triunghiurilor

1. Triunghi, definitie, elemente, clasificari.
2. Congruenta triunghiurilor, cazurile: LLL, LUL, ULU. Metoda triunghiurilor congruente

I. Perpendicularitate si paralelism

1. Drepte perpendiculare. Distanta de la un punct la o dreapta.
2. Mediatoarea unui segment. Concurenta mediatoarelor in triunghi. Simetria fata de o dreapta
3. Inaltimea in triunghi. Aria triunghiului
4. Bisectoarea unui unghi. Concurenta bisectoarelor unghiurilor unui triunghi.
5. Mediana in triunghi. Concurenta medianelor. Centru de greutate
6. Criterii de paralelism. Drepte paralele taiate de o secanta. 
7. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi

G. Proprietati ale triunghiurilor

1. Proprietatile triunghiului isoscel. Proprietati ale triunghiului echilateral
2. Proprietati ale triunghiului dreptunghic
3. Probleme diverse