WYSIWYG Web Builder
A. Multimea numerelor rationale

1. Forme de scriere a numerelor rationale. Modulul. Operatii cu numere rationale
2. Ridicarea la putere cu exponent numar intreg a unui numar rational. Reguli de calcul cu puteri
3. Ecuatii in multimea numerelor rationale
4. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor


B. Multimea numerelor reale

1. Radacina patrata. Algoritmul de extragere a radacinii patrate. Numere irationale
2. Opusul si modulul unui numar real. Forme de scriere a numerelor reale
3. Reguli de calcul cu radicali. Scoaterea factorului de sub radical. Introducere sub radical
4. Rationalizarea numitorului unei fractii. Media geometrica


C. Calcul algebric

1. Operatii cu numere reale reprezentate prin litere. 
2. Formule de calcul prescurtat
3. Descompunere de factori a unor expresii algebrice
4. Ecuatii si inecuatii in R. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor


D. Elemente de organizare a datelor:


1. Produs cartezian de multimi. 
2. Reprezentarea intr-un sistem de axe ortogonale
E. Patrulatere

1. Patrulater convex. Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex
2. Paralelogramul. Dreptunghiul. Rombul. Patratul
3. Trapezul: clasificari, proprietati.


F. Calcul de arii

1. Aria triunghiului, aria patrulaterelor studiate (paralelogram, dreptunghi, romb, patrat, trapez)


G. Teorema lui Thales. Asemanarea triunghiurilor

1. Teorema paralelelor echidistante. Teorema lui Thales. Reciproca teoremei lui Thales
2. Linia mijlocie in triunghi. Linia mijlocie in trapez
3. Triunghiuri asemenea. Teorema fundamentala a asemanarii. Cazuri de asemanare a triunghiurilor


H. Relatii metrice in triunghiul dreptunghic


1. Proiectii ortogonale pe dreapta. Teorema inaltimii. Teorema catetei. Teorema lui Pitagora
2. Relatii intre drepte si unghiuri in triunghiul dreptunghic: sinus, cosinus, tangenta, cotangenta
3. Rezolvarea triunghiului drepunghic. Probleme diverse


I. Cercul. Poligoane regulate

1. Cerc, definitie, notatii, elemente, unghi la centru. Arce de cerc, coarde, proprietati.
2. Pozitii relative ale unei drepte fata de cerc. Pozitii relative a doua cercuri
3. Poligoane inscriptibile. Poligoane regulate
5. Lungimea cercului si aria discului