A. Multimea numerelor reale

1. Forme de scriere a unui numar real. Mudulul unui numar real. Calcule
2. Intervale de numere reale. Operatii cu intervale
3. Rationalizarea numitorului unei fractii. Exercitii de calcul


B. Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere

1. Operatii cu numere reale reprezentate prin litere
2. Formule de calcul prescurtat. Descompuneri in factori
3. Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere: existenta, amplificare, simplificare
4. Operatii cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere


C. Functii

1. Notiunea de functie. Graficul unei functii
2. Functia de gradul I


D. Ecuatii

1. Ecuatii in R
2. Ecuatii de forma ax+by+c=0 si interpretari
3. Sisteme de ecuatii. Metoda substitutiei, metoda reducerii, metoda grafica
4. Probleme de pus in ecuatie
5. Ecuatia de gradul 2

E. Punct, dreapta, plan. Pozitii relative

1. Punct, dreapta, plan. Determinarea dreptei si a planului. Corpuri geometrice
2. Pozitii relative a doua drepte in spatiu. Unghiul a doua drepte necoplanare
3. Dreapta perpendiculara pe plan. Dreapta paralela cu un plan. Distanta de punct la plan.
    Inaltimea piramidei. 
4. Pozitii relative a doua plane. Plane paralele. Trunchiul de piramida


F. Proiectii ortogonale pe plan

1. Proiectii de puncte, segmente, drepte pe un plan.
2. Unghiul format de o dreapta cu un plan
3. Teorema celor trei perpendiculare. Calcul de distante
4. Unghi diedru. Plane perpendiculare. Calculul unor masuri de unghiuri in corpurile studiate


G. Poliedre. Calcul de arii si volume

1. Paralelipipedul dreptunghic
2. Prisma: aria laterala, aria totala si volumul
3. Piramida: aria laterala, aria totala, volum
4. Trunchiul de piramida

H. Corpuri rotunde. Calcul de arii si volume

1. Cilindrul circular drept
2. Conul circular drept
3. Trunchiul de con
4. Sfera

I. Probleme diverse de geometrie